Държавната помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” ще продължи да се прилага у нас до 2023 г. и то с увеличен бюджет, съобщиха от земеделското министерство. Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по помощта. 

Позиция: Субсидия срещу рента – поредното недомислие!

След изменение на европейския регламент и удължаване периода на действието му,  държавите членки на ЕС имаха възможност да заявят продължаване на прилагане на схемите, нотифицирани на базата му. С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в Държавен вестник на 04 декември 2020 г., земеделското министерство предприе действия за удължаване срока на прилагане на държавната помощ. 

Министерството: Субсидията за акциза върху газьола ще бъде 0,37 лева/литър

Промените са нотифицирани от Европейската комисия. Условията за прилагане на схемата остават непроменени. Заявленията за получаване на държавна помощ ще се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година.

От тази кампания отпадна и задължението за представяне на удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите.