Изменения и допълнения в Закона за Селскостопанската академия ( ССА ) ще бъдат приети през есента от НС, съобщи за Фермер.БГ доц. Д-р Христо Бозуков, председател на Селскосстопанска академия.

 

Имате ли решение на проблема с изплащането на заплатите на работещите в институтите в системата на Селскостопанска академия?
Проблемът е решен, осигурени са необходимите 3.9 млн. лв. за заплати до края на годината, така че колегите могат спокойно да работят. Осигурени са средства за най-необходимото за издръжката на институтите – за конкумативи и материали, тъй като и този ресурс при тях е изчерпан. В ситуация на ритичен недостиг на средства в бюджета на Селскостопанска академия наистина проблемите бяха сериозни и ако не бяха решени, може би към края на годината щяха да ескалират.

 

Има ли проблем с осигуряването на млади кадри в институтите?
Този проблем съществува и се дължи от една страна на факта, че науката като че ли прз последните години не е толкова атрактивна за младите специалисти, включително и като заплащане. В момента работим по новия колективен договор за Селскостопанска академия. Има предложение от страна на синдикатите, ще водя разговори и с министъра на земеделието и се надявам, че най-ниските заплати на специалитите и на млаите научни работници ще бъдат завишени дотолкова, че да привличат интереса на млади хора към Селскостопанска академия и към земеделската наука.

 

Как виждате бъдещето на институтите в състава на академията и смятате ли, че могат да бъдат открити нови институти в контекста на новите култури, които предизвикват интереса на българките еземеделки производители?
Съставът на Селкостопанска академия е достататъчно оптимизиран и няма нужда да откриваме нови звена. Колегите от различните браншови институти са в състояние да поемат каквито и да е култури – дори и екзотични, стига те да имат почва за виреене в нашата страна. Готови сме да приемем всякакви предизвикателства в това направление. В програмата на МС за октомври е заложено изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия. Имаме определена работна група, която работи по този въпрос. Промените ще са доста и целят оптимизиране на работата на академията. Ще бъде въведено демократично начало за избор на ръководство на интитутите в състава на академията – знаете, че сега ръководствата се назначават, сега ще въведем изборност от Общо събрание и с мандатност от 2 години. Имам обещанието и че бюджетът на Селкостопанска академия ще бъде иведен на отделен ред, за знаем с какви средства разполагаме. Така няма да се получават парадокси да не можем да изпълняваме проекти заради неяснота с бюджетите.


Опитимизирането на състава на Селкостопанска академия означава ли, че няма да бъдат закривани институти?
Смятам, че закриване на институти няма да има Предполагам, че ще наложи определено оптимизиране, макар че всички говорим, че сме на критичния минимум на изпълнение. Знаете, че резерви винаги се намират.


Кога очаквате измененията и допълненията на Закона за Селкостопанската академия и кога институтите ще влязат и „изборна“ кампания?
След приемането на промените има технологично време за организация от няколко месеца за насрочването на избора на ръководства на институтите от системата на Селскостопанската академия. Но категорично ръководствата на институтите не трябва да бъдат с повече от два мандата.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!