Земеделски производители и пчелари от Добричка област са в очакване на старта на подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. В рамките на Специализираното изложение „Пчеломания“, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи възможностите за финансиране по европейските програми.
 
 
В рамките на два дни, изнесената приемна на центъра беше посетена от близо 70 земеделски производители, пчелари, граждани и изложители. Голяма част от посетителите се интересуваха от възможностите за финансиране на стопанската си дейност по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 
Експертите от ОИЦ – Добрич отговориха на множество въпроси, свързани с предстоящата подмярка 6.3. Разяснени бяха критериите за допустимост, начина на изчисляване на стандартен производствен обем, допустими дейности и разходи. Подмярката 6.3 ще подпомогне икономическото развитие и укрепване на стопанства в размер от 2000 до 7999 стандартен производствен обем.
 
Субсидията ще е в размер на 15 000 евро и ще се предоставя на два транша. Приема на документи се очаква да стартира през месец май 2019 г. 
 
Посетителите информационни щанд на ОИЦ-Добрич се запознаха с дейността и услугите, които центъра предоставя и получиха информационни материали, изготвени от екипа му.