Този петък – 15 март, в град Кюстендил ще се проведе семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието и Института по земеделие в областния град. Темата на семинара е „Добри практики в овощарството“, посочват организаторите. 
 
 
По време на семинара доц. д-р А. Борисова-Крумова и гл. ас. д-р В. Петрова ще запознаят земеделските производители, занимаващи се с овощарство, с методите за борбата с болестите и неприятелите по черешата, сливата и ябълката. 
 
Гл. ас. д-р А. Здравкова ще говори и за  торенето при овощните видове. Доц. д-р Д. Сотиров ще представи методи и техники на присаждане при овощните видове. Ас. Т. Симеонова ще  демонстрира резитба при овощните видове.
 
Експертите от териториалното звено на Националната служба за съвети в земеделието ще представят пред земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). 
срещата ще се проведе в сградата на Института по земеделие в Кюстендил.