До 5-и януари земеделските производители имат право да подават възражения относно обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017.
 
 
При несъгласие с посочените данни  в слоя, кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие”.
 
Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.
 
От 19 декември 2017 г. земеделските стопани имат възможност да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой. Справките се правят на официалната интернет страница на фонд „Земеделие“ в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”.
 
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.