Върховният административен съд (ВАС) ще се произнесе до месец във връзка с обжалването на Наредба 3, регламентираща директните плащания. Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ) и от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) обжалват наредбата в часста й, касаеща овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол, научи Фермер.БГ.
 
 
„Падне ли Наредба 3, хиляди фермери ще претендират за компенсации, тъй като голяма част от животновъдите не са заявявали младите си животни заради доказване на млякото“, коментират от бранша.
 
Проблемът с промяната в наредбата назря още в началото на годината. На 31 януари 2017 г. в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се проведе среща с бранша, във връзка с проекта на наредбата. Въпреки протестите и преговорите с животновъди, проектонаредбата беше приета във вида, в който бе публикувана за обществено обсъждане. 
 
 
На 28 февруари бяха обнародвани нови допълнения в наредбата. Спрямо тях фермерите, с животни под селекционен контрол, ще трябва да доказват продукция от 4 тона мляко, докато от животните, които не са под селекция, ще се изисква за доказване 2 тона мляко. Остана приоритетът към автохтонните породи, които не са задължени да доказват продукция, за да получават директни плащания. 
 
Отменят ли сега действащата наредба, валидна ще бъде предходната, по която животновъдите ще могат да участват по схемата за обвързаната подкрепа и по схемата за преходна национална помощ за високо продуктивни овце-майки и кози майки.
 
Тази година участниците по схемата за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол трябваше да изберат по коя от двете схеми да получат помощ.