До края на другата седмица би трябвало всичко да е приключило и да са ясни физическите блокове и допустимия слой, и да бъдат дадени на Разплащателна агенция (РА).
 
 
Това каза Георги Праматаров, директор Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ по време на Шестата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ.
 
„В момента колегите отразяват резултатите от техническия инспекторат. Много пъти е имало въпроси за отразяването. То не става автоматично, а след анализ, съпоставка на данните и ръчно, едно по едно, всичко се отразява“, обясни Праматаров.