През тази седмица изтича срокът, в който земеделските производители могат да се пререгистрират като такива в Областните служби по земеделие по адресна регистрация. Срокът важи само за онези производители, които извършват земеделска дейност, отглеждат животни и са навършили 18 г. и които са се регистрирали през предходни години. Последният ден за пререгистрация е 25 март (четвъртък).

Дни преди последния ден за пререгистрация обаче много от Земеделските служби отчитат спад в броя на пререгистриралите се земеделци. Причината е във високите осигурителни прагове, които за препитаващите се единствено от земеделие, са непосилни. От тази година минималният осигурителен праг беше повишен от 65 на 240 лв. Освен това, за пръв път от тази година стопаните трябва да плащат и данък от 10% върху печалбата от продукцията си.

***

Първоначална регистрация може да се извършва през цялата година, когато фермерът започне дейността си. Регистрирането е необходимо, за да имат възможност стопаните да кандидатстват за финансово подпомагане по различните програми, които се отнасят за селското стопанство, като и по Програмата за развитието на селските райони, за пчеларството и др. Анкетните карти с анкетния формуляр за регистрацията и пререгистрацията могат да се получат безплатно от Областна дирекция “Земеделие и гори” и от общинските земеделски служби по местоживеене.