Успешният модел за развитието на икономически бедните, но богати на природа райони в България ще бъде представен на Форума Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000, който ще се състои днес, 4 октомври, от 10:00 часа в зала „Арена“  на хотел Арена ди Сердика в София. С нарастващото разбиране за икономическата и пазарната стойност на биоразнообразието и екосистемните услуги възникват все повече бизнес възможности и преди четири години българо-швейцарският проект „За Балкана и хората“ започна да проучва и развива потенциала на иновативните про-бизнес начинания в изостаналите селски райони.
 
Форумът ще бъде открит от вицепремиера Томислав Дончев и посланика на Швейцария Денис Кнобел. На форума ще говорят Юрген Мюлер, началник на кабинета на еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. „Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000“ ще събере представители на държавните институции, местните власти, неправителствения сектор, фермери и щадящи природата бизнеси. 
 
Макар и да работи в неголеми райони в Западна и Централна Стара планина, проектът вече получи международно признание – престижната награда Натура 2000 на Европейската комисия в категория Социално-икономически ползи за 2016 година. 
 
“Всеки личен успех на семейна ферма и местен предприемач от мрежата на проекта в деветте Натура 2000 зони в Балкана е мощен и убедителен пример за неразривната връзка между опазената природа и честния поминък. Гледаме на Натура 2000 не като на пречка, а като възможност и вярваме, че сме успели да разработим жизнен модел, който може да се приложи и в други райони на България, както и в обединена Европа“, казва д-р Стоилко Апостолов, координатор на проекта. 
 
Екипът на проекта е убеден, че пилотната инициатива „За Балкана и хората“ полага основата за по-нататъшни целенасочени национални политики за щадящи биоразнообразието бизнеси и малки местни начинания, които се издържат от природата, като същевременно я опазват по най-добрия начин.