Днес, 31 март 2015 г. изтича действието на квотния режим за мляко и млечни продукти в ЕС. Въведен за пръв път през 1984 г., когато производството в ЕС значително надхвърля търсенето, квотният режим е един от инструментите за преодоляване на тези структурни излишъци, припомня Европейската комисия.
 
Последователните реформи на Общата селскостопанска политика на ЕС доведоха до засилване на пазарната ориентация на сектора, а успоредно с това и до предоставяне на набор от други, по-целенасочени инструменти за подпомагане на производители в уязвими области — като планински райони, където производствените разходи са по-високи. През 2003 г. бе взето решение за крайния срок за премахване на квотите, за да се осигури на производителите от ЕС повече гъвкавост в отговор на нарастващото търсене, особено на световния пазар.
[news]
Решението бе потвърдено през 2008 г. със серия от мерки, насочени към плавно премахване на квотната система. През последните 5 години въпреки квотите износът на ЕС на мляко и млечни продукти нарасна с 45 % като обем и с 95 % като стойност. Пазарните прогнози показват, че перспективите за по-нататъшен растеж остават силни, особено що се отнася до продукти с добавена стойност като сиренето, както и до съставки, използвани в хранителни, спортни и диетични продукти.
 
Преди изтичането на квотния режим комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Краят на млечните квоти е едновременно предизвикателство и възможност за Съюза. Той е предизвикателство, тъй като цяло едно поколение млекопроизводители ще трябва да живее при съвсем нови условия и със сигурност нестабилността ще бъде част от тези условия. С увереност може да се каже обаче, че този край е и възможност, що се отнася до растежа и заетостта. Чрез засилване на вниманието към продуктите с добавена стойност и към съставките за функционални храни секторът на млякото може да се превърне в един от двигателите на икономиката на ЕС. По-уязвимите сфери, за които краят на квотната система може да бъде заплаха, могат да се възползват от разнообразни мерки за развитие на селските райони въз основа на принципа на субсидираност“.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!