Днес изтича срокът, до който всички заинтересовани страни имаха възможност да направят своите предложения относно промените в Закона за генно-модифицираните организми (ГМО). Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за генетичо модифицираните организма (Закон за ГМО) цели да хармонизира българското законодателство с изискванията на Директива 2009/41/ЕО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

 

Със законопроекта се въвежда изричното задължение работата с ГМО в контролирани условия да се извършва в регистрирани помещения, които осигуряват адекватна защита, дори когато дадените организми не представляват риск за здравето на човека и животните, и за околната среда. Допълнително се правят изменения, повишаващи научни и административен капацитет на Консултативната комисия по ГМО към Министъра на околната среда и водите.

 

Това ще гарантира, че всяка дейност свързана с ГМО ще преминава преглед от компетентен научен орган. Заедно с това се подобрява координацията между държавните институции отговорни за контрола на ГМО. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!