Днес е крайният срок, в който земеделските производители могат да подадат възражени относно обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017.
 
 
При несъгласие, фермерите трябва да попълнят образци на възраженията, които се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.
 
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.
 
От 19 декември 2017 г. земеделските стопани имат възможност да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой. Справките се правят на официалната интернет страница на фонд „Земеделие“ в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”.