Представители на браншовите организации в животновъдството се срещнаха с министъра на земеделието проф. Димитър Греков, за да поставят основните проблеми пред сектора. „Един от тези проблеми е свързан с отдаването на пасища и мери само на животновъди и той е регламентиран в подписаното през ноември миналата година Споразумение“, коментира за Фермер.БГ Димитър Зоров, председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите.

 

[news]

Зоров припомни още, че в Споразумението е записано субсидиране да има само за пасища и мери, отдадени на хора с пасищни животни. По общо мнение на животновъдите по казуса е необходимо спешно решение. „Очакваме до края на тази седмица да има заповед на министър Греков, която да регламентира отдаването на пасища и мери, тоест пасища и мери да могат да се декларират за субсидиране само от собственици на пасищни животни“, заяви Зоров.

 

По думите му е необходимо бързо да бъде подготвен проектозакон, в който казусът да бъде ясно и точно регламентиран – по утвърдена от дирекция „Животновъдство“ на МЗХ формула нископродуктивните пасища да се дават на реалните животновъди. Зоров припомни, че в подписаното Споразумение е записана горна граница от 6 дка на овца и 20 дка – на крава. „Това е начинът да няма злоупотреби при отдаването на пасища и мери без търг“, категоричен е Зоров. По думите му проблем е и това, че в проекта за изменение на Закона на собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ) има регламентация само за пасищата и мерите от Държания поземлен фонд (ДПФ), но не и на общинските.

 

„Държавата преди 2-3 години даде земите по чл. 19 за стопанисване от общините, за да се улесни отдаването на пасища и мери. Оказа се, че общините започнаха да въртят схеми и сега повечето животновъди се оплакват, че могат да получат необходими за тях пасища от общините“, допълни Зоров. Животновъдите са категорични, че продължат да отстояват спазването на записаните в Споразумението клаузи.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!