След откриването на новата учебна година, стана ясно, че министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е изявил желание да гостува на 17 септември на Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски“ в Плевен. Това потвърди пред Фермер.БГ директорката да училището Бисерка Илиева.

 

И допълни, че по повод новата учебна година ученици и учители ще посрещат министър Греков тържествено, макар че за възпитаниците на земеделското училище в Плевен това няма да е първата среща с проф. Греков. Той познава много добре ПГЛВ – Плевен като партньор с образователната структура, а като ректор на Аграрния университет в Пловдив е бил неколкократно в ПГЛВ. Училището има официални договорни отношения с Аграрния университет. Очаква се по време на визитата на проф. Греков в Плевен отново да бъдат обсъдени възможностите за добро развитие на професионалното образование и в частност на аграрните училища.

 

С три новосформирани паралелки – две редовна форма на обучение и една – в задочна, започва учебната година ПГЛВ – Плевен. За втора учебна година в плевенската гимназия единствено в страната ще има паралелка след 7 клас, в която ще се обучават бъдещи кадри в специалност „Агроекология“. В учебния план на бъдещите агроеколози са включено по-сериозно чуждоезиково обучение, както и дисциплини, свързани с европейската политика в агроекологията. В 9 кл. ще се обучават в специалност „Растителна защита и агрохимия“, а задочно млади хора ще овладяват отглеждането на трайни насаждения.

 

Според директорката на ПГЛВ – Плевен Бисерка Илиева училището запазва облика си на земеделка гимназия, наследик на най-старото земеделско училище в България. „През последните години интересът на децата към аграрната наука малко и леко, но нараства. Влияние върху това има фактът, че в аграрния сектор държавата залага на действащи регулатори - по отношение и на доплащанията, и на европейските проекти, а и по отношение на реализацията на млади кадри, на които се дават преференции за земеделски дейности“, сподели Бисерка Илиева.

 

Според нея е необходимо в по-дългосрочен план да има яснота в аграрния сектор за всяка година кой отрасъл ще е приоритетен. „Тогава и по-големите агропроизводители ще могат да поемат ангажимент да осигуряват работни места по договор за практики на учениците от професионалните гимназии, а и да наемат на работа млади специалисти след завършване на средното си образование“, допълва Илиева. На този етап гимназията работи по двустранни договори със земеделски фирми от Плевенски регион, които осигуряват възможност за провеждането на учебната и производствената практика на учениците, но не се ангажират с реализацията на младите хора след училище и с осигуряването на стипендии.

 

„Има случаи, в които аграрни фирми дават еднократни стипендии на наши ученици, но това не е достатъчно, за да се чувства ангажиран ученикът към този донор“, обяснява директорката на ПГЛВ. Общият брой на новозаписаните ученици в гимназията тази есен е по-малък в сравнение с миналата година, но това се дължи основно на общото намаляване на броя на децата в региона, коментира Бисерка Илиева. Новата учебна година ПГЛВ започва с подменена дограма на сградата на училището. „От 10 години кандидатстваме и търсим средства и вече беше належащо да направим тези ремонти. Затова сме доволни, че ни бяха отпуснати от МЗХ капитални средства, с които успяхме изцяло да реновираме два етажа от сградата“, научихме от Бисерка Илиева.

 

Сред основните трудности, с които се сблъсква екипът на училището са дефицитът на ученици и единния разходен стандарт за ученик, който за аграрното образование е недостатъчен. „Сега отново текат дебати по отношение на делегираните бюджети. Аз смятам, че делегираните бюджети са нещо добро, но стандартите за издръжка на един ученик трябва да бъдат доста по-високи. В момента единният разходен стандарт за ученик в областта на селското стопанство е малко над 2 000 лева, но съм категорична, че трябва да бъде поне с 300 – 400 лв. по-висок. Това ще осигури повече стабилност на земеделските училища, защото стандартът трабвя да бъде съобразен с цените на консумативите за този сектор. В селското стопанство, както и в някои други сектори, не е нужно да имаме много средни специалисти.

 

В едно стопанство от 30-40 хиляди дка работят не повече от 3-4 средни специалисти. Тоест, учениците само на нашата гимназия – 180 в дневна форма на обучение, са достатъчни да задоволят нуждите от средни аграрни специалисти на целия Плевенски регион. Но не ни стигат парите за този брой ученици, за да поддъжаме сградния фонд. Ако имаме да речем 350 ученици, ще има пари за поддържка, но пък те няма как да получат професионална реализация по специалността си, защото секторът не може да поеме толкова хора“, коментира Илиева. И допълва, че земеделието е една от най-скъпите професии, защото се изисква наличие и на механизация, и на организиране на обучение в малки групи в различни направления, което оскъпява образованието.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!