В рамките на парламентарния контрол към министъра на земеделието проф. Димитър Греков беше отправен въпрос относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер". Въпросът, внесен от от народните представители Павел Гуджеров, Здравко Димитров и Младимир Иванов, касаеше отнемането на точки на кандидат-младите фермери, декларирали намерения за кандидатстване по мярка 214, което им носи 20 точки.

 

Според вносителите на въпроса промените в баланса при оценката на проектите след като приемът вече е приключил, лишават част от младите ферми от шанс за класиране и дават приоритет на проекти, които като цяло не са конкурентни.

 

Министър Греков заяви: „Важно е да се посочи, че критерият за оценка на проектите на младите фермери, декларирали намерения за агроекологични дейности, е пряко свързан с изпълнението на мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., чиито бюджет към настоящия момент е изчерпан. Това прави невъзможно поемането на нови ангажименти по реда на мярката за 2014 г., тоест декларирането на намерение за кандидатстване е на практика неизпълнимо. Заявеният размер на финансова помощ от страна на кандидатите по мярка 112 през 2013 г. многократно надхвърля определеният финансов ресурс за съответния прием“.

 

Министър Греков беше категоричен, че одобрените заявления за подпомагане, постъпили в съответния период за прием, ще са в границите на наличните финансови средства. Той допълни, че класирането на проектите ще извърши съобразно критериите за допустимост и оценка в условията на ограничен бюджет. „Подпомагането на младите земеделски производители е един от основните приоритети в ПРСР 2014-2020 г. като целта е в максимална степен да се улесни достъпът до финансов ресурс на млади хора, решили да стартират реален бизнес в селското стопанство“, подчерта министър Греков.

 

Той припомни, че в новия програмен период се предвижда младите земеделски производители да получат приоритет по мярката за инвестиционни проекти с по-висок процент финансова помощ. „Една от първите мерки, която се предвижда да стартира още през 2014 г. в рамките на ПРСР 2014-2020 г. е свързана с предоставянето на стартова помощ на земеделски производители“, допълни министър Греков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!