Бюджетът за 2015 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е увеличен със 700 хиляди лева с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. 
 
След увеличението общият бюджет по схемата за тази година вече е в размер на 1,7 млн. лв. Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица.
 
Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
 
Припомняме, че срокът за кандидатстване беше от 30 март 2015 г. до изчерпване на ресурса по схемата за подпомагане, но не по-късно от 31 август 2015 г. Размерът на държавната помощ на база заявената площ за подпомагане и предвидената ставка по подадени към 8 юни 2015 г. заявления  надхвърли одобрения по схемата ресурс от 1 милион лева, затова приемът на заявления беше преустановен. 
 
С увеличаването на бюджета и подновяването на приема на заявления ще се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането.
 
Общият бюджет по схемата за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие (2015-2020 г.) е 21 млн. лв.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!