Животновъдите вече могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Подмярка 4.1: Вижте образците на заявления и становища

Документи се приемат в Областните дирекции по земеделие по място на осъществяване на дейността по проекта. Срокът е от 15 до 31 юли.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. 

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни. 

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Бюджетът за 2020 г. е 2 500 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции, с които да намалят производствените разходи или да подобрят и пренасочат производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието. 

Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани ТУК.