Указанията за кандидатстване по целевия прием за животновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са качени на страницата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

ДФЗ: Започна приемът по подмярка 4.1

Там кандидатите могат да намерят също Образец на Заявление за прилагане на подмярка 4.1 и Образец на Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните.

В указанията е посочено, че заявления се подават с приложено копие на Таблицата за допустимите инвестиции. В случай че в нея не са разписани конкретни инвестиции, същите следва да бъдат по-подробно описани и предоставени от кандидата.

Проверките, които ще се извършват, ще бъдат документални на основание Таблицата за допустимите инвестиции, уточняват ветеринарните власти.

При изготвяне на Становище, в таблицата „Инвестиция (вид на разходите)“ се отбелязва текстът по начина, по който е отразен в Таблицата за допустимите инвестиции.

Таксата за издаване на становище е съгласно чл.39 т.5 от Тарифа за таксите, които се събират от БАБХ. Тя се отнася за хората, които сега кандидатстват по тази мярка и подават заявление по приложения образец, а становището се издава на база Таблицата за допустимите инвестиции. За всяко издадено становище се събира такса, припомнят от БАБХ.

Подаването на проектни предложения по подмярка 4.1 с общ бюджет от 58 674 000 лв. продължава до 30 септември. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв.

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани ТУК.