Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме.
 
 
С промените се прецизират текстове в закона, които се отнасят до подаването на общо заявление за подпомагане, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
 
Ще бъде дадена възможност на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), да извършва проверки за изкуствено създадени условия за подпомагане от страна на бенефициентите по всички схеми за подпомагане.
 
С промените се гарантира и по-голям достъп до предоставената обществена информация. Предвижда се заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ да бъде публикувана и в „Държавен вестник“, а не само на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите.