Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) организира утре, 16 март 2018 г. (петък) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в град Благоевград.
 
 
В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, както и да  правят предложения за подобряване работата на областната дирекция. Денят на отворени врати е част от подхода за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ – РА, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков, съобщиха от ДФЗ.
 
Временният офис за граждани ще бъде разположен на четвъртия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие” - Благоевград, която се намира на пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ №7-А. 
 
Приемната ще бъде отворена за посетители от 10:00 ч. до 14:00 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще работи до 17:30 ч. 
 
За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията. 
Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.