Държавен фонд „Земеделие” изготви списък на производителите на краве мляко, както и списък на земеделските стопани, които отговарят на критериите за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици, засегнати от кризата в сектора. 

[news]
Включените в списъците производители трябва да подадат заявление по образец в областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица или адрес на управление на юридическите лица в срок от 23 ноември до 4 декември 2015 г. 
 
Всеки един производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите:
 
Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. с бюджет от 5 447 975 лв.
Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството с бюджет от 4 470 400 лв.
Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството с бюджет от  3 082 330 лв.
Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството с бюджет от 283 280 лв.
 
За финансиране на сектор „Животновъдство“ като временна извънредна помощ, определена от Европейската комисия, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС, е предвиден общ бюджет от близо 13.3 млн. лв., в това число 1 541 165 лв. от националния бюджет.
 
До 10 декември ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно. 
 
ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по одобрените заявления за извънредно подпомагане до края на годината.

Списък на допустимите производители на краве мляко, за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) 2015/1853 и Наредба № 21/2015
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!