Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приемат заявления от производителите на картофи по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей.
 
 
Стопаните в бранша могат да подават документи в срок до 15 май тази година. До 31 май те трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни тази година.
 
Помощта ще компенсира част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител. 
 
По Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“ за тази година е осигурен бюджет от 1,6 млн. лева.
 
Снимка: БАБХ
 
От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 декара, уточниха от ДФЗ. 
 
По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от семейство Телени червеи. 
 
Експертите на фонда допълниха, че картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по видове продукти и не повече от 500 лв./хектар с включен ДДС.
 
Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.
 
Допълнителна информация за схемата може да бъде намерена на сайта на ДФЗ в раздел „Държавни помощи“.