Общо 33,7 млн. лева (33 692 379) са преведени на 35 485 земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2021. При тях е начислена ставка на корекция за Кампания 2020 по механизъм за финансова дисциплина (чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013), съобщават от ДФЗ.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

За първи път средствата са наредени по сметките на бенефициерите в началото на август – месец по-рано в сравнение с миналата година. Съгласно европейските изисквания крайният срок за възстановяването е 15 октомври 2022 г. 

От Разплащателната агенция припомнят, че по силата на Регламент (ЕС) №1306/2013 от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията за конкретна кампания на един стопанин надвишава левовата равностойност от 2 000 евро. 

Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв, чрез който се предоставя допълнителна подкрепа в случай на значими кризисни ситуации в селскостопанския отрасъл в ЕС. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). 

Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2091 на Комисията от 21 ноември 2021 г., поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2020 г., за всяка държава членка е определен сума за възстановяване. За България върнатите от ЕС средства възлизат на 17 260 226 евро (33 757 550 млн. лв.).