Държавен фонд Земеделие е изплатил  средства в размер на 4.2 млн. лв. на бенефициенти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Средствата са изплатени в периода от 8 до 13 декември, съобщиха от ДФЗ.
 
Подкрепа за развитие на бизнеса си за получили 24 микро-, малки и средни предприятия. Проектите са свързани основно с изграждане на сгради за развитието на туризма и предприемачеството в селските райони, съобщиха от Фонда 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!