Над 3,7 млн. лева (3 701 570 лв.) са преведени по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), съобщи Държавен фонд „Земеделие“.

ДФ „Земеделие“ доплати над 74 млн. лв. по СЕПП за Кампания 2019

Подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са отбелязали участие по МЗС. 

От ДФЗ припомнят, че прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. 

Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.