Индивидуална помощ de minimis ще бъде отпусната на семейство Димитрови от пловдивското село Исперихово, след като по Коледа пожар изпепели фуража, който фермерите бяха осигурили за изхранване на стадото от 400 овце. Днес, 15 януари, Управителният съвет (УС) на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) утвърди отпускането на до 15 900 лева.

ДФЗ намери пари за опожарената овцеферма в село Исперихово

Подкрепата ще компенсира фермерите за щетите, които огнената стихия нанесе на стопанството, унищожавайки близо 20 тона зърно и 10 хил. бали фураж. С държавната помощ ще бъде закупено зърно и балиран фураж, с които ще се осигури изхранването на стадото овце през зимния период. 


Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).