От днес, 11 декември до събота – 13 декември Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) приема документи  по схема de minimis за  коне под селекционен контрол.
 
УС на ДФЗ взе решение да отпусне 295 200 лв. на собствениците на коне под селекционен контрол, като на животно се полагат до 77 лв. Условието за получаване на помощта е собствениците на коне да запазят броя на подпомогнатите животни до 30 април 2015 г.
 
Документите за подпомагане ще се подават в рамките на три дни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление на юридическите лица.
 
Средствата по схемата трябва да бъдат изплатени до 19 декември 2014 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!