Десетки земеделски стопани очакват глоби и може да останат без част от субсидиите си заради изгаряния на стърнища, стана ясно от съобщение на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Стърнища горят в редица области, ще се отнемат субсидиите

В периода от 21септември до днес към дежурните екипи на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДФЗ са подадени общо 103 сигнала за горящи земеделски площи.

Пожарите са горели на територията на областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково, като общата засегната площ е над 15 500 дка. Най-големи са щетите в областите Плевен и Русе.

В област Плевен пламъците са обхванали около 5 300 дка, а в Русенска област – 4 800 дка.

Сигналите са постъпили от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Екипите на ДФЗ са констатирали основно изгаряния на стърнища от пшеница, площи с царевица, пасища и сухи треви

Местоположението е локализирано с GPS и са извършени измервания на засегнатите площи. Предстои да се установи дали площите са декларирани за субсидии и съответно по кои схеми и мерки.

Служителите от дежурните екипи са в непрекъсната връзка с Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. 

ДФЗ: Със заповед на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ бяха създадени съвместни дежурни групи включващи служители от отдели Регионален технически инспекторат при областните дирекции на ДФЗ и служители от областните дирекции на МЗХГ.

Експертите следят за неправомерно палене на стърнища и други растителни остатъци от земеделски култури, както и суха тревна растителност в земеделските площи на цялата страна. 

Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв.

Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. 

Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания.

По силата на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично може да достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.