Стопани палят стърнища, за да почистят земеделските площи от нежеланите растителни отпадъци в редица области на страната, независимо от тежките санкции, обявени от държавата.

17 палежа на стърнища за денонощие - глоби чакат виновниците

По време на трите почивни дни от 21 до 23 септември дежурните екипи на аграрното министерство и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) са получили общо 37 сигнала за горящи земеделски площи, съобщиха от Фонда.

Пожарите са били на територията на областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково, като са обхванали над 4500 дка.

Най-големи са щетите в областите Плевен и Русе. В област Плевен пламъците са се разпространили върху близо 2400 дка, а в Русенска област – на около 1500 дка.

Сигналите са постъпили от дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Екипите са установили основно изгаряния на стърнища от пшеница, площи с царевица, пасища и сухи треви.

Местоположението е локализирано с GPS и са извършени измервания на засегнатите площи. Предстои да се установи дали площите са декларирани за субсидии и съответно по кои схеми и мерки.

ДФЗ: "Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв."

Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие.

Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания.

Според изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично може да се достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.