Народното събрание дефинира думата "оцет" с приемането на промени в Закона за виното и спиртните напитки. Според закона „оцет” е продукт, получен чрез провеждане на оцетно-кисела ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови вина и водоалкохолни смеси, с общо кисело съдържание не по-малко от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина, като видовете оцет се определят и означават според вида на изходната суровина и могат да бъдат винен, плодов, ябълков и алкохолен.

В означението на продукта се посочва и съдържанието на оцетна киселина в него, изразена в обемни проценти. Не се допуска означаване с наименованието „оцет” на продукти, съдържащи синтетична оцетна киселина, съобщи Фокус.

Според промените в Закона лице, което произвежда, разпространява, продава, влага или предлага за консумация оцет в нарушение на този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 лева до 5000 лева – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 5000 лева до 10 000 лева – за юридическите лица и едноличните търговци.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!