Каква е съдбата на предоставените през 2008-2012 г. нисколихвени кредити от Държавен фонд "Земеделие" за закупуване на фуражи – такъв въпрос към земеделския министър Румен Порожанов са отправили депутатите Георги Стоилов и Кристина Сидорова.
 
 
Те припомнят, че през 2008 г. е започнало предоставяне на кредити за закупуване на фураж за птицевъдството, свиневъдството и други сектори на животновъдството.
 
„В годините тези кредити са многократно разсрочвани, като в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) се приемат заявления за отсрочване на предоставените кредити за закупуване на фураж“, отбелязват депутатите.
 
Народните представители питат земеделския министър какъв е общият брой на отпуснатите кредити в периода от 2008 г. до 2012 г., колко от тях са погасени, колко се обслужват редовно и колко са изискуеми. Те се интересуват и каква е визията на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за статута на тези кредити и конкретно каква е вероятността сумите да бъдат опростени или допълнително разсрочвани през годините.
 
 
Предвиденият срок на писмен отговор на министър Порожанов в рамките на парламентарния контрол е 23 март.
 
Справка на Фермер.БГ показа, че в периода 2008-2010 г. над 3300 животновъди са получили кредити на обща стойност 67 млн. лв. от Фонда за закупуване на фураж. Допълнително през 2012 г. ДФЗ е отпуснал над 1000 краткосрочни заема за изхранване на животни на обща стойност 10 млн. лв. Общата сума на двете кредитни линии е около 77 млн. лв.
 
 
През ноември миналата година Управителният съвет на ДФЗ-Разплащателна агенция взе решение отново да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008-2012 г., като размерът на лихвата по отсрочването беше 4 %. Заявленията се приемаха от 25 ноември 2017 г. до 28 февруари 2018 г.
 
От възможността за разсрочване на дължимите заеми можеха да се възползват само фермери, които през стопанската 2016-2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът, и имат регистриран животновъден обект.