Програмата за парламентарния контрол предвижда за днес, 2 февруари, аграрният министър Румен Порожанов да даде устен отговор в Народното събрание на въпрос за изплащането на държавната помощ за акциз върху газьола в земеделското производство.
 
 
В своя въпрос народният представител от левицата Даниел Йорданов припомня, че в началото на декември министърът издаде заповед за отстъпка от 0.40 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
 
Седмица по-късно е утвърдено и уведомлението за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схемата и в края на декември 2017 г. сумите са изплатени.
 
 
 
В този процес обаче са възникнали много проблеми. Затова е имало възможност всеки правоимащ фермер да внесе корекции чрез Общинската служба „Земеделие“ (ОСЗ) по мястото на регистрация на стопанството.
 
„Тази година обаче такава възможност вече няма, като корекциите могат да бъдат направени само в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)“, подчертава депутатът.
 
Затова Даниел Йорданов иска от министъра информация какъв е общият брой на подадените заявления и какъв е броят на земеделските производители, които са получили частично плащане по тази схема за подпомагане за 2016 г.
 
Освен това депутатът пита има ли констатирани несъответствия при подаване на данните от страна на земеделските производители и търговци, както и разминаване при обработената информация от НАП, поради което са наложени финансови санкции на бенефициентите.
 
Народният представител иска информация също и за това колко са заведените искания за корекции към МЗХГ.