Монополисти в изкупуването и преработката на мляко поставят някои малки и средни животновъдни ферми в тежка ситуация, като не им издават документи за събраното мляко и прилагат убийствено ниски изкупни цени.
 
 
Депутатът от „Обединени патриоти“ Петър Петров описва мрачна картина на пазара в парламентарно питане до земеделския министър Румен Порожанов. Народният представител се позовава на информация, получена по време на срещи със земеделски производители в областите Сливен, Габрово, Видин и Плевен. Фермерите поставили пред него въпроса за монополното положение на някои големи преработватели на прясно мляко.
 
Според Петров, от една страна, тези фирми са най-големите потребители на вносни сухи млека и прясно мляко от страни като Румъния и Унгария. От друга страна, като най-големи търговци на пазара, те притискат дребните животновъди с унизителни условия за плащане на приеманата и преработвана от тях продукция.
 
„Преработвателите определят дати, до които издават фактури на малките животновъди, след което започват да изкупуват млякото им на силно занижени цени без документи. Някои от монополистите в изкупуването на мляко са стигнали до там да предлагат цена от 48 ст. за литър прясно овче мляко“, възмутен е Петър Петров.
 
По думите му, тази практика силно затруднява изпълнението на ангажимента на България пред ЕК за широко налагане на обвързаното с производството подпомагане в сектора „Мляко“.
 
Народният представител цитира управленската програма на правителството, която поставя сред своите приоритети "Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара".
 
 
Депутатът поставя пред министъра и въпроса за участието на малките и средните ферми в програмата „Училищно мляко“. 
 
„Получавам оплаквания и от малките фирми, спечелили договори по програмата „Училищно мляко“, които в последно време се притискат и с нормативни актове да започнат да работят за млекопреработвателите, като подизпълнители или да им предоставят безвъзмездно хладилните си бусове и друга техника в „съвместната ни работа“, с които са били задължени да се оборудват“, заявява Петър Петров.
 
Неговото мнение е, че промени в нормативната уредба, разписани от земеделското министерство, поставят големите търговци и преработватели на прясно и сухо мляко в привилегировано положение на пазара чрез подпомагането по програма „Училищно мляко“.
 
„С промените, подготвени от МЗХГ, на практика се върви към бавно ликвидиране на малкия и средния бизнес в селските райони, а се облагодетелстват големите преработватели. Малките производители на прясно мляко по никакъв начин не са включени в програмата. Споменатите промени практически лишават от възможност и новостартиращи бизнеси на големи преработватели на млека, заради поставеното условие да са имали минал опит по програмата за „Училищно мляко“, подчертава депутатът.
 
Той пита министъра какви спешни мерки смята да предприемете, за да се промени фокусът в програмата „Училищно мляко“, така че тя да бъде насочена към малките и средните производители на българско мляко и малките доставчици по програмата, а не към големи преработватели-търговци и вносители на пресни млека.