По четири схеми ще бъдат подпомогнати производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на Наредбата, по която ще се прилага извънредната държавна помощ. 
[news]

От проекта на наредбата става ясно, че помощта, която ще отпусне Министерството към животновъдите е в размер на 10 201 655 лв. и тя ще се разпредели по следните схеми:
 
Схема 1. Подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. 
Схема 2. Подпомагане на брой млечни крави в стопанството. 
Схема 3. Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството. 
Схема 4. Подпомагане на брой  биволици в стопанството.  
 
Средствата ще бъдат отпуснати от Националния бюджет. 
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на допълнителното плащане за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно, по всяка от схемите.