Семинарите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) не спират. Утре – 21 март, в страната са организирани две срещи със земеделски производители, които биха могли да бъдат полезни. 
 
 
В град Перник ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на службата за съвети и Аграрния университет в Пловдив. Организаторите посочват, че темата на срещата „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Маркетинг на земеделски продукти. Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”.
 
В първата част на семинара Крум Христов от Аграрния университет в Пловдив ще говори пред фермерите за маркетинга на земеделските продукти и факторите, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти.
Във втората част на информационната среща лекторът ще запознае присъстващите с данъчното облагане на доходите от земеделска дейност и документите при продажба на продукция.
 
Експертите от териториалната дирекция на службата за съвети в Перник ще представят  възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). 
Срещата ще се проведе в гр. Перник, пл. „Кракра“ 1, Синдикален дом, ет.4, заседателна зала на КНСБ, допълват организаторите. 
 
 
Същият ден, но в град Стара Загора, ще се проведе семинар, организират от НССЗ и Институтът по розата и етерично-маслените култури (ИРЕМК) в Казанлък. Темата на срещата със земеделските производители е „Акценти в отглеждането и преработката на маслодайна роза“.
 
 
На семинара д-р Станко Станев от ИРЕМК в Казанлък ще запознае стопаните със спецификите при отглеждането и преработката на маслодайна роза.
 
Експерти от  старозагорската служба за съвети в земеделието ще представят на присъстващите възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.  Срещата ще се проведе в град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10,залата на ТОО - Стара Загора.