Евгения Ачкаканова е изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Това е много труден въпрос. Много се говори за Общата селскостопанска политика (ОСП), за спирането на субсидиите след 2020 г. От наблюденията, които имам, мисля, че дори и под друга форма, но ще има подпомагане за животновъдите и земеделските производители. Смятам, че ще има малко по-подредени условия за кандидатстване за субсидии, за селекционна работа и т.н. Този период, в който ние прилагахме евро схемите за подпомагане, беше за нас и адаптивен период. След 10 години съм оптимист, че нещата ще бъдат по-добре. 
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора?
- Когато завърших образованието си, започнах работа в овцеферма с 2 000 овце-майки и с допълнително шилета и телета за угояване. След като 2 години работих, реших да започна аспирантура точно в катедра „Овцевъдство“, в Тракийски университет – Стара Загора, аграрен факултет. Това ми хареса. 
 
- Кое Ви амбицира?
- Резултатите. Постигнатите добри резултати. Когато видя, че фермерите, с които работим имат добри резултати, успяват да продават, да покажат селекция, на която дори и французите, работещи с породата от 100 години, ахкат. Това е удовлетворение - когато има резултати от усилията и труда. 
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Не, не ги подбирам. Опитвам се да разбера човека с когото работя. Да потърся диалог, да се мотивирам, когато искам да го накарам да направи нещо. Винаги ме води това да се постигне добър резултат. 
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Човек трябва да бъде търпелив, да работи с внимание към фермерите, да не бъде докачлив, защото това пречи в повечето случаи. Във всеки един момент да търси новостите, да се учи повече, защото всеки един момент е нещо ново. А когато човек съумее да приложи новото, след това има положителни резултати.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Успешен агробизнес в България се прави с дисциплина. Със спазване на определени правила, норми, с добри взаимоотношения, с достатъчна подготвеност, обучение и квалификация. Това е един цялостен процес.