Необходима е промяна в нормативната уредба за земеползването, която да доведе до „формиране на рационални по размера си стопанства“ и да гарантира достатъчно продължителни във времето права на арендаторите. Това е ключов аспект за дългосрочни инвестиции в селскостопанското производство. Това се посочва в анализ на експерти, поместен в Националната стратегия за устойчиво развитие на агросектора в България.

Като пример в Стратегията се посочва правото, което може да се даде на животновъдните ферми да арендоват дългосрочно (5 години) общински пасища, като ги поддържат и инвестират в тяхното подобряване. Сега много пасища се арендоват и разорават от фирми, които не отглеждат животни. Необходимо е да се установи лимит за обезпечаване на преживното животновъдство.

В тази връзка Фермер.БГ припомня, че от Министерството на земеделието и храните обявиха на среща с животновъди през месец юли в Калофер, че в момента се правят предложения за „бърза, кратка и ясна“ законова промяна, според която земеделските производители, доказали, че отглеждат животни, с приоритет ще ползват общински мери.  

Според авторите на Стратегията големият въпрос пред българското земеделие е „Как едрото фермерство може да се ангажира и с другите подотрасли, извън зърнените и маслодайните култури и да се превърне във важна движеща сила в нашето земеделие?“.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!