Да се заличи прага от 2000 евро за прилагане на механизма за финансова дисциплина, с цел опростяване. Към това мнение се обединиха някои от делегациите, участващи в дискусиите по досието на Хоризонталния регламент, част от бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Те взеха участие в заседание на работната група по финансови селскостопански въпроси в Брюксел.
 
 
Редица държави членки подкрепиха незадължителния характер на директните плащания след 2020 г. Отново обаче има разнопосочни сигнали. Някои министри се изказват в подкрепа на по-справедливото подпомагане на доходите, а други призовават за по-добро разпределение на подкрепата между малките и големите стопанства. 
 
Макар мненията на страните-членки да се различават, има превес при избиране на повторното въвеждане на прага от 2 000 евро, по отношение на прилагането на финансовата дисциплина, който Европейската комисия (ЕК) иска да премахне.
 
Заедно с това, в рамките на отделните блокове, делегациите обмениха мнения по различни въпроси, пише ОДЗ-Кюстендил. Сред тях бяха спирането на плащанията и необходимостта от изготвянето на план за действие при надвишаване на процента на несъответствие между планираните и отчетените показатели и формирането на резерва за кризи и прилагането на финансовата дисциплина. 
 
Някои от делегациите бяха против прехвърлянето на натрупания резерв в края на 2020 г. към 2021 г., като считат, че средствата трябва да бъдат възстановени на бенефициентите. тях по-гъвкав механизъм за запълване на резерва през 2021 г. е прехвърлянето на средства от 2020 г., вместо събирането на средства през 2021 г. 
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg