През март 2020 г. кланиците в ЕС са произвели 2 млн. тона свинско месо (кланично тегло) и 0,6 млн. тона говеждо месо. Сравнено с година по-рано, тези цифри показват ръст от 3,3% в производството на свинско месо и лек спад от 0,4% при говеждото месо, съобщава Евростат.

De minimis: Кланици са изкупили 40 845 агнета в извънредното положение

С други думи, статистиката за производството на месо в ЕС не отчита внезапен негативен ефект от ограничителните мерки, които европейските страни наложиха, за да се справят с пандемията от COVID-19.

Очевидната стабилност в производството на говеждо месо обхваща тенденциите при клането на телета ( с 4,3% по-малко през март 2020 г. спрямо март 2019 г.), на крави (-5,7%) и на бикове и волове (+4,5%). Производствените нива при клането на телета, бикове и волове през март 2020 г. са приблизително същите като през март 2018 г. Трябва да се отбележи, че телетата и кравите са взети от млечни ферми, а биковете и воловете от стопанства за производство на месо.

Спадът в производството на говеждо месо в европейските страни между март 2019 и март 2020 г. се дължи на намаляване на производството в Италия (-41.5%), Полша (-10.7%) и Германия (-6.5%), а при телешкото месо се обяснява с намаляване на продукцията от Италия (-10.9%), Нидерландия (-8.0%), Белгия (-7.3%) и Франция (-5.5%). Свиването на производството в Италия отразява настоящото реструктуриране на говедовъдната индустрия.

Данните на Евростат отразяват ситуацията във всяка една от страните членки. Производството на свинско месо през март тази година е било по-високо спрямо година по-рано в няколко ключови производители: сред тях са Испания (+12.7%), Нидерландия (+6.1%), Германия (+3.9%), Франция (+1.4%) и Полша (+1.3%).

ВИЖТЕ ОЩЕ

Агроиновации: Как се прави прецизно свиневъдство

Липсата на кланици спъва отглеждането на овце и кози

БАБХ затвори незаконна свиневъдна ферма