От 3 февруари до сега са заявени 130 проекта за над 10,5 млн. лв. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Това стана ясно по време на информационната кампания по Директни плащания за 2020 г. в Русе. 

ДФЗ отваря прием за инвестиции в „Плодове и зеленчуци“ за 18,6 млн. лв.

За настоящата година бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството е увеличен 4 пъти в сравнение с миналата година и е в размер на 18,6 млн. лв., припомни Дора Ненова от дирекция „Държавни помощи“ в земеделското министерство.

Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция.

Заявления по схемата ще се приемат до 28 февруари в Областните служби по земеделие. 

Голяма част от постъпилите проекти към момента са за изграждане на съоръжения за защита от слана и градушка. Това стана възможно по инициатива на някои браншови организации в сектор „Растениевъдство”. По тяхно предложение обхватът на схемата бе разширен, като сега се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

Сред най-често допусканите грешки при кандидатстване са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и други. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана информация за най-често допусканите грешки. Там са също указанията и документите за кандидатстване.