Поредните успешно преминали курса за пробовземач говедовъди, могат да се похвалят с това, че са поели инициативата в свои ръце. Следдипломния квалификационен курс на тема: „Вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола - пробовземач“ се проведе и в Лясковец
 
Влизането в сила на Наредба 2, постави топката в ръцете на животновъдите. За целите на самоконтрола вече е необходимо наличието на обучени пробовземачи, които да го осъществяват. 
 
 
Събитието в Лясковец премина в рамките на два дни – 21 и 22 октомври, като първият ден разгледа действащата към момента нормативната база, относно добива на сурово краве мляко и неговото съхранение. Докато вторият ден премина на терен в говедовъдна ферма.
 
Обученията се провеждат съвместно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националния център за професионално обучение и компетентност (НЦПОК) към Тракийски университет – Стара Загора.
 
„Отговорността вече е изцяло във фермата. Старият начин, при който се вземаха проби от млекопреработвателните предприятия, ще отпадне с влизане в сила на модул „Мляко“. Отговорността за продукцията и самоконтрола ще бъде изцяло на фермера“, коментира Деян Стратев, главен асистент в „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“ във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора пред Фермер.БГ по време на курса за пробовземач в Лясковец.
 
 
 
В рамките на квалификационния курс, фермерите се запознаха с хигиенните изисквания по време на доене, събиране и транспортиране на млякото. Беше им разяснено какви ресурси ще са им нужни за вземането на пробите, както и самата техника. Отделена бе и част за маркирането и етикетирането на пробите.
 
Д-р Георги Чобанов, директор дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" пък запозна животновъдите с изпитването на суровото краве мляко за целите на самоконтрола. Той разясни в детайли как се изчисляват средно геометричните стойности и представи новият софтуер за модул „Мляко“ към ВетИС.
 
„От край време отговорността за това, че се произвежда някаква суровина за пазара е на този, който я произвежда. С течение на годините някой друг поемаше отговорността на фермерите, да гарантира за тяхната продукция и животновъдите оставаха в сянка. Самият процес кой точно ще взема пробите, все още не сме го регламентирали от гледна точна на това да са само фермерите. Дори направихме точно обратното – дадохме възможност и на фермерите да правят това нещо с тези обучения. На практика процесът го разглеждам не като вменяване на нови задължения на фермерите, а като даване на нови възможности на фермерите сами да си вземат пробите и по този начин сами да са убедени в млякото, което изпращат. По този начин няма да разчитат или да се притесняват от някой друг, че им е взел пробите и да не знаят какъв ще е резултатът“, коментира Чобанов пред Фермер.БГ.
 
 
Вторият ден от обучението премина във ферма. Всеки един от животновъдите премина практическо обучение и видя процедурата по вземане на проби сурово краве мляко. Фермерите се запознаха с електронната обработка и въвеждането на данни от пробите в електронната система на БАБХ. 
 
 
Обучението завърши с решаване на тест с практико-приложен характер. Красимир Кирилов е един от животновъдите, които успешно преминаха курса.
 
„Курсовете са полезни, защото облекчават работата на фермера. За нас е много добре, тъй като след това обучение ще можем да си взимаме проба всяка седмица. По този начин да следим стойностите и винаги да имаме отговарящо мляко. Освен това вече няма да чакаме някой да дойде и да ни свърши работата“, категоричен е животновъдът, отглеждат 30 крави и 300 овце в село Шереметя.
 
 
До момента подобни обучения вече се състояха в Благоевград, Монтана, Стара Загора, Бургас и Симеоновград. Следващият курс ще се състои в Ямбол. А регистрираните към момента пробовземачи вече са около 400.