Трябва да се направи анализ от страна на независима институция за ситуацията и постигнатото досега в сектор „Плодове и зеленчуци“. Такова нещо е правено през  2014 г. от Института за стратегически изследвания.
 
 
Тогава се изследваха кои са икономически най-важните плодове и зеленчуци. Това каза председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) Божидар Петков. 
 
„Смятаме, че такъв анализ ще бъде един ориентир за министерството на земеделието за политиката след 2020 г. А също така ще бъде и ориентир за българските производители на плодове и зеленчуци, за да видим къде можем да бъдем конкуренти на европейския пазар, защото ние знаем, че някои от нашите съседи са лидери в производството на едни или други плодове и зеленчуци, както по обем, така и по качество. Но смятаме, че България има своята ниша за определени култури“, каза Петков. 
 
Според него по този начин за период от 3-4 години фермерите ще имат възможност да реорганизират производството си.  
„И да се фокусираме в насоките и в нишите, които ще ни дадат след 2020 г. България наистина да има летящ старт. И министерството и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) по същия начин да имат една мотивирана позиция за основание да подкрепя един или друг сектор или една или друга култура“, добави Петков
 
 
Той обърна внимание и на тенденцията да се отглеждат култури в неприсъщи за тях райони. 
„Смятам, че тук отново има една грешна политика на ДФЗ, който премахна един много важен факто. Това е агроклиматичната характеристика. Тя съществуваше и преди, но по незнайни причини беше отменена“, отбеляза Петков. 
 
Той обясни, че на базата на тази характеристика са се трупали определени точки за отглеждане на дадена култура. 
„Ако реша да отглеждам ориз в Троянско, никой няма да ми попречи. Но по-рано, ако в агроклиматичната характеристика пише, че отглеждането на ориз в Троян е 10 процента възможно, тогава щяха да ми отхвърлят проекта още в началото“, обясни председателят на БАМ-Я. 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!