Най-важното, което ни предстои в дебата на ниво Европейски съюз (ЕС), е отстояването на обвързаната подкрепа. Тази, която има основно значение за сектор „Плодове и зеленчуци“, каза земеделският министър Десислава Танева на агроизложение в град Лозница.

Екологичният SWOT анализ чака на опашката

По думите й предложението делът на обвързаната с производството подкрепа да бъде 10% от общия пакет за подпомагане не устройва България. 

„Докладът на Румънското председателство направи така, че да индикираме поне запазването на 13% плюс 2%. Продължаваме да се борим за този процент. Ако той остане, трябва да запазим националната преходна помощ, макар и с други референтни години. Ако не, трябва да го увеличим. Това са опциите,“ коментира ресорният министър.

Десислава Танева: „Дебатът за обвързаната подкрепа продължава. Заедно с подкрепата на бранша трябва да защитим най-добре интереса си.“

Тя припомни, че в близката една година предстои дебатът за Общата селскостопанска политика (ОСП) и изготвянето на Националния стратегически план.

„На 25 юли ще направим първото събиране в моя настоящ мандат на тази тема с всички браншови организации. Ще представим до къде сме стигнали ние и другите страни. България е на етап изготвяне на SWOT анализите. Първият от тях в първоначалния си вид вече е комуникиран с бранша и в момента се коригира“, обясни земеделският министър.

Друга важна задача на ресорното министерство са нотификациите за промени в схемите по обвързана подкрепа извън бюджета, защото той е същият, припомни Танева.

„За мен ще бъде много добре всички производители с трайни насаждения и зеленчукопроизводство да бъдете на областния съвет по растениевъдство и да дадете своите предложения. Ние ще ги обобщим и финално ще ги представим в края на месец юли, когато ни е срокът за тези промени,“ призова министърът на земеделието.