Близо 90% от държавните помощи за земеделие са изплатени в сектор "Животновъдство". Това сочи отчетът на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за дейността му по прилагане на схемите и отпускане на краткосрочни кредити през 2019 г.

Фермери за субсидиите: Числата говорят за сериозни разминавания

По двете направления са усвоени общо 154 млн. лева през изминалата година, като делът на отпуснатите краткосрочни кредити е нищожен на общия фон - едва 84 000 лв. Останалите средства, в размер на 153,9 млн. лева, са разпределени по 26 схеми за държавни помощи, между 30 568 получатели. От ДФЗ отчитат и леко нарастване на изплатените субсидии спрямо 2018 г. - те се увеличават с 6%.

От разпределените държавни помощи 136,7 млн. лева, или 89% са отишли в сектор "Животновъдство", което е с 4% повече от предходната година. За "Растениевъдство" остават 17,2 млн. лв., или около 11% от обема на финансовата подкрепа, като това представлява свиване с 14% в сравнение с 2018 г.

От отпуснатите в животновъдството средства най-голям дял е изплатен за хуманно отношение към птиците и свинете - общо 66,8 млн. лв., или почти половината от цялата държавна подкрепа за отрасъла. Други 23,7 млн. лева са били разпределени като de minimis на земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

Общо 2,1 млн. лв. са изплатени през 2019 г. по схемата за държавна помощ за участие в изложения. Най-голям дял от тях - 733 хил. лв., са усвоени от Министерството на земеделието и негови структури. Останалите са разпределени между различни браншови организации от сферата на животновъдството, пчеларството, биопроизводството и производството на плодове и зеленчуци.