Как вървят преговорите по Регламента за преходните правила, бе предмет на разговор на последното заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел.

Министерството откри потребностите на фермерите за новата ОСП

Развитието на преговорите тече с пълна сила, тъй като целта е да се постигне политическо споразумение до края на месец юни. Това се съобщава в седмичния бюлетин на Министерството на земеделието, посветен на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

Държавите членки са съгласни, че предложението не трябва да включва нови правила, но са на различни мнения относно продължителността на преходния период. Той, от своя страна, зависи от преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР) и възможността за удължаване на текущата ПРСР с повече от една година. 

От агроминистерството припомнят, че е постигнато съгласие преходната национална помощ да продължи за целия преходен период и на същите нива, както през 2020 г.

Има разногласие обаче по отношение на измененията, свързани с удължаване на периода на многогодишните агроекологични ангажименти, които могат да бъдат сключвани в рамките на преходния период. Редица делегации се противопоставят или имат резерви. 

България и някои други държави членки подкрепиха изменението на ЕП, свързано със срока на продължаване на плащанията за райони с природни ограничения през преходния период, уточняват от МЗХГ.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.