При представянето на годишния доклад за 2012 г. пред Съвета на Европейския съюз (ЕС) по икономически и финансови въпроси днес в Брюксел, от Европейската сметна палата (ЕСП) бяха категорични, че общата ситуация е сходна с представената в докладите от предходни години.

 

Накратко, заключенията на годишния доклад на Сметната палата за 2012 г. са следните: известно е за какво се разходват средствата на ЕС - и тази година, както от 2007 г. насам, отчетите на ЕС, изготвени от Комисията, са надеждни. Известно е също така, че не всички средства са използвани правомерно — Сметната палата заключава, че плащанията от бюджета на ЕС са съществено засегнати от грешки. Липсва обаче достатъчно информация относно цялостните ползи, които бюджетът на ЕС осигурява за гражданите.

 

[news]

 

Системите за управление и отчитане за бюджета на ЕС не са изцяло в състояние да предоставят достатъчни, уместни и надеждни данни за резултатите от изпълнението на разходите на ЕС. Сметната палата изчислява, че вероятният процент грушки за разходите при споделено управление е 5.3%, докато – за сравнение – при всичкио станали форми на оперативни разходи този процент е 4.3%. Най-засегнати от грешки, обаче, са областите, в които се практикува съвместно управление.

 

„Развитие на селските райони“ остава разходната област, която е най-податлива на грешки, с вероятен процент грешки в размер на 7.9%, сочи докладът за 2012 г. на ЕСП. „Комисията може и се стреми да защити бюджета на ЕС от нередности като прилага финансови корекции, но системата на налагане на такива корекции е сложна, а тяхното въздействие върху държавите-членки и бенефицентите зависи от приложимите норми", се посочва в отчета.

 

Например, в областта на земеделието повечето финансови корекции, наложени в държавите-членки, не водят до възстановяване на неправомерно изплатените суми от страна на бенефициентите, е категоричният извод на ЕСП.

 

Един от основните изводи на представения в Брюксел доклад за 2012 г. е, че за да се изразходват по-добре средствата на ЕС в бъдеще, е важно да се опростят механизмите за управление и контрол на национално ниво и да се следи за ефективното функциониране на тези механизми още от началото на новия програмен период.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!