Бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г. бе одобрена окончателно от Европейския парламент на 19 ноември. Поради икономическата криза и нуждата от икономии седемгодишният финансов план за пръв път предвижда използването на по-малко средства отколкото предишния.

 

Въпреки това, близо 40% в дългосрочния бюджет на ЕС са за земеделие и развитие на селските райони. Парламентът защити в преговори със Съвета и Комисията нуждата от повече гъвкавост, за да може да се реализира максимална полза от всяко налично евро. С намаляването на бюджета ефективността на използването на средства става още по-важна.

 

Затова Парламентът настояваше неизползвани средства да могат да се прехвърлят за следващата година или за други бюджетни пера. Бюджетът ще бъде преразгледан през 2016 г., което ще даде възможност на евродепутатите в следващия парламентарен мандат (от 2014 до 2019 г.) да участват във вземането на решение за евентуални корекции.

 

Страните-членки се съгласиха също така да бъде сформирана работна група, която да потърси как да се модернизират източниците на бюджетни приходи, за да не зависи европейският бюджет до такава голяма степен от директни национални вноски.

 

Гласуването в пленарна зала бе последната стъпка за Европейския парламент в дългия път към намирането на компромис за начина на финансиране на ЕС.

 

инфографика

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!