Българският бизнес стремително разширява своето представяне на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014. Фирмите наемат по-големи площи за своите експозиции в сравнение с миналата година. Общият ръст е 21%, като при производителите той достига 34%. Данните показват, че родните компании от сферата на селското стопанство са в подем и готвят масирано предлагане на нови продукти на пазара.

 

Изложители от 19 държави вече са заявили участие в АГРА 2014, която ще се проведе от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив. Форумът ще демонстрира нови технологии, машини и инвентар за растениевъдството и животновъдството, семена и посадъчен материал, средства за растителна защита, опаковки и опаковъчна техника, финансови и консултантски услуги, постиженията на научните институти от Селскостопанската академия. Засилен е и интересът на чуждестранни организации към изложението.

 

От Дания пристига делова мисия, включваща 14 водещи фирми, които искат да установят контакти с български фермери, търговци и консултанти. Компаниите ще покажат технологии и решения за оптимизиране на животновъдството, сред които съоръжения за намаляване на енергийните и производствени разходи, за подобряване на хуманното отношение към животните, за ускоряване на растежа и повишаване на добивите, както и елитни породи животни. Срещата с датската делегация е планирана за 5 март и е отворена за всички желаещи.

 

Тя се организира от „Агро бизнес парк“, Дания - център за иновации в селското стопанство, реализиране на международни проекти и разширяване на пазарите на фирмите, от дружеството „Маркет селект“ и от Търговско-промишлената камара в Пловдив. Сред участниците в изложението са Австрийското търговско представителство, Бордът за външна търговия на Гърция и други сдружения от чужбина. Представянето им е фокусирано върху партньорството между фирми от техните държави и България.

 

АГРА 2014 ще се проведе под патронажа на минисъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, както и още три прояви на Международен панаир Пловдив през годината – международните изложби „Винария” (за лозарство и винарство) и „Фудтех” (за хранителната индустрия), които ще се състоят от 2 до 5 април, и „Природа, Лов, Риболов”, която ще бъде в дните между 19 и 23 март.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!