Биволовъди от България, Румъния и Германия участваха в научна конференция „12-я ден на бивола“, организирана от Съюза на немските биволовъди, съобщи проф. дсн Цонка Пеева, председател на Националната асоциация по биволовъдство. 

Фокусът на Конференцията беше върху качеството на биволското месо и мляко, произвежданите от тях продукти, както и въпроса за разширяване на техния пазар.В рамките на конференцията беше направено предложение за провеждане на Европейска Конференция по биволовъдство през следващите години, тъй като в много страни на Европа вече се отглеждат биволи. Предложението се прие единодушно от всички присъстващи, посочи проф. Пеева.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!