Агроминистерството съобщи, че ще бъде отпусната минимална държавна помощ de minimis на животновъди, заради проблемите в сектора. Едно от условията, залегнало в предложение на ресорния министър Десислава Танева, е наличието на пасища. Това силно притесни редица овцевъди и козевъди.

Биоовцевъди: Условията за de minimis трябва да се променят


Както Агри.БГ вече писа, предложено беше de minimis да се отпуска единствено на фермери с животни, за които не достигат пасища. Възможно е това условие да отпадне за фермерите, стопанисващи до 300 животни.


Очаква се минималната помощ да се изплати без условие за пасища към овцевъди и козевъди, отглеждащи от 10 до 300 животни. Определената към момента ставка е в размер на 15 лева. За фермерите, стопанисващи над 300 животни, условието за пасищата по-скоро ще продължи да важи. На тях вероятно ще бъде изплатена сумата от 7 лева на животни, само за тези, за които не достигат пасища, научи Агри.БГ.

Все още не разполагаме с информация дали условието ще отпадне и за стопанствата с едри преживни животни. Там ще се подпомагат фермери от 5 до 250 броя животни. Определената към момента ставка е в размер на 60 лева на животно.


Както Агри.БГ вече писа тази година подпомагането de minimis, утвърдено по този ред, няма да получат фермери, отглеждащи едри преживни животни от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле), които са получили помощ de minimis през 2019 г. 

 
Предстои помощта да се гласува на УС на Държавен фонд "Земеделие".